Bemutatkozunk - Origó-Ház Egyesület

A szervezet 2000-ben alakult Pécs keleten a társadalom részéről felmerülő kívánalmak teljesítésére. Alapszabály szerinti fő tevékenysége: Kultúra, Jószolgálat, Környezettudat, Egészség és Biztonság Programokban zajlik. Nonprofit szervezetként elismert, közhasznú, szakmai tevékenységgel látunk el civil érdekképviseletet. A KÖSZI - Közösségi Öntevékeny Szolgáltató Információs – Ponton keresztül zajlanak a szakmai megvalósítások, szolgáltatások szervezése.

Minden korosztály számára ingyenes népfőiskolai előadásokat tartunk.

A CINKE – Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei – Programban rendszeres művészeti eseményekkel jelentkezünk, kulturális alapú városrészfejlesztést végezve. A programban hazai és nemzetközi tagokkal, nagyszámú művésszel és alkotókörrel működünk együtt. A CINKE munkája eredményeképpen elnyerte a Baranyai Kultúráért Vándordíjat. Rendszeresen szervezett nívós programok, irodalmi kávéház, állandó és időközi kiállítások, össz-művészeti fesztiválok váltak térítésmentesen a közösség részévé. Magas színvonalú CINKEFészek Antológiákat jelentettünk meg, valamint forrásoktól függően a Párbeszéd újság kiadványai.

A területen nagy számban élnek hátrányos helyzetű rétegek, ezért jószolgálati tevékenységben ruhaadományokat osztunk, családsegítést végzünk. Fogyasztóvédelmi Klub várja a lakosokat ingyenes segítségnyújtással. Működésünk halmozottan hátrányos helyzetű területre esik, ezért az esélyegyenlőség kiemelt egyesületünkben.

A közbiztonság instabilitása a megélhetési bűnözést növeli, ezért a Közbiztonsági Mikrocentrum szolgáltatásaival, információkkal, lakossági vagyonvédelmi fórumok, akadémiák szervezésével.

Az egészséges életmódra a népfőiskolai előadásokkal, véradás szervezésével, reformkonyhát bemutató eseményekkel, sport programokkal hívjuk fel a figyelmet.

Minden tevékenység környezettudatosan valósul meg, ezért e program áthatja a szervezet minden cselekedetét. Egyesületünk számos településtisztasági és e-hulladékgyűjtési akciót szervezett az évek során, környezettudatos szemléletformálást végez Civil Zöld Pont Tájékoztató Irodában nyújtva kiadványokat és tájékoztatást folytatva, hogy a Természetvédelmi Felügyelőséggel kooperációban. Jelenleg 10 baranyai település (Abaliget, Hosszúhetény, Komló, Kovácsszénája, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Mecsekpölöske, Orfű és Pécs kelet városrészeinek) összefogásával megalakítottuk a Mecseki Fekete Gyémánt Natúrpark kezdeményezést, melynek segítségével kívánjuk eme iparmentes területet a természeti adottságok megóvásával fejleszteni, gazdaságilag dinamizálni. A Natúrpark tagok egyesületünket jelölték meg munkaszervezetként. Az egyesület szakmai megalapozó háttértanulmányt készített, szakhatóság és természettudós professzor szakmai tapasztalata segítette a munkát. Bekapcsolódott a ténykedésbe a Mecsekerdő Zrt. és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága. Helyi termelői piacot hozunk létre a Natúrpark települések és mesterségei számára bemutatkozási lehetőség biztosítására, mely terület egyben közösségi színtérként szolgál egyéb programok számára is. Programjainkon keresztül gazdasági fejlődést dinamizálunk, magas szintű közösségszervezéssel, kultúraközvetítéssel motiválva a helyi közösségeket, lehetőséget adva a kistelepülések számára.

Környezettudatos tevékenységünkhöz tartozik a Mecseki Karsztkutató tagcsoport barlangkutató Európa hírű ténykedése.

A szociális helyzet javítására beindítottuk kezdeményezésünket, a „Romani Kris –Cigány Bíróságának” helyi változatát. A roma etnikumból jelöltünk ki „Kríszari-Cigánybírót”, aki a vitás helyzetek megoldását mediációval segíti. Eredményességére jó példa munkaprogram beindítása és a meszesi bányászlakosság és a betelepített roma populáció közti sikeres érzékenyítő fórum.

A cselekményeket segíti az Ifjúsági tagcsoport munkája, mely kulturális és érdekérvényesítő területre is kiterjed.

Az egyesület élesztette újjá az „ÖKV BÖLCSEK TANÁCSÁT”, melynek tagsága kiváló szakmai múlttal rendelkező tapasztalt, bölcs ember. Célja a városrész jobbítása, a döntéshozók munkájának segítése.

Fenntarthatóságunkat pályázati források segítik, a Kormányhivatal, az Emberi Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Civil Alap, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a közművelődési megállapodáson, valamint az elnök az Öntevékeny Keleti Városrész Mozgalom megvalósítására szolgáló polgármesteri megbízott társadalmi kinevezésen keresztül Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata.

 

Együttműködéseink civil, szakmai, hivatali, önkormányzati szinten széles körűek. Együttműködésben állunk a Pécsi Tudományegyetemmel, a Rendőrkapitánysággal, a rehabilitációt segítő és szociális szervekkel és a keleti városrész számos civil szervezetével. Kapcsolatunk van művész körökkel. Erősíti a projektet az NCA pályázaton alakult hálózatos együttműködés – a CivilÉSZ- Civil Érték Szövetség, mely civil kerekasztal 2009 óta aktívan működik. Legfőbb eredményünk Pécs Öntevékeny Keleti Városrész civil kulturális stratégiájának elkészítése, mely illeszkedik a városi cselekvési tervébe. Fontosnak tartjuk a társadalmi párbeszéd kialakítását, ezért helyszínt biztosítva egy asztalhoz ültetjük a civil szervezeteket, lakosokat, önkormányzatokat, gazdasági szereplőket, esélyt adva közösségi együttműködéseknek is, így megvalósulhat egy civil közigazgatás. Nonprofit civil szervezeteknek nyújtunk információáramlással szolgáltatásokat, koordináljuk a hírmegjelenést a városi médiába, valósulnak meg együttműködő kulturális események, érdekérvényesítő fórumok. Mindeme tevékenység akkreditációs rehabilitációs foglalkoztatással valósul meg, melynek helyszíne a Civil Szolgáltató Iroda KÖSZI Pontja és a Civil Kihelyezett Önkormányzati Iroda.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018