Programok

efop programok

23.02.28 kommunikacioAz Origó-Házban, az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott Korosztályok öntevékeny együttműködése projekt keretében a társadalmi felelősségvállalás jegyében tartott képzésén A kommunikáció alapjai kerültek megosztásra. A képzés az Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szervezésében zajlott.

23.02.28 adatbazisA Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya, EFOP pályázati támogatásával „A korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért” pályázat keretében a sokszínűség jegyében Adatbázis eseményt tartott az Origó-Házban, a képzés ebédszünetében.

23.02.27 onkepzesAz Origó-Házban, az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott Korosztályok öntevékeny együttműködése projekt keretében a társadalmi felelősségvállalás jegyében tartott képzésén Generációs sajátságok-generációk közti kapcsolatok kerültek előtérben. A képzés az Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szervezésében zajlott.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék Erikson egyéni fejlődést bemutató szakaszmodelljét, Carter –MCGoldrick családi életciklus modelljét , valamint a két modell egybevetésével az egyéni fejlődés és a családi életciklusok egybevetésének dinamikáját. A képzés célcsoportja azon önkéntes munkát végző személyek, akik számára fontos, hogy megismerjék a generációk sajátságait, a generációk közti konfliktusok jellemzőit, azok megoldási javaslatait.

A résztvevőkkel ismertetésre került mindkét modell alaptézisei, Erik H. Erikson egyéni fejlődést bemutató modellje 2 tanórában. Ezt követően 3 órában Carter –MCGoldrick családi életciklus modelljének első 3 szakasza (fiatal levált felnőtt, családalapítás – az ifjú házaspár, kisgyermekes család) ismertető jegyei, majd újabb 3 órában a második 3 szakasz (család serdülőkkel, leváló, elköltöző gyermekek, időskori család) jellemzői kerültek részletezésre. A résztvevők aktívan kacsolódtak a képzésbe saját tapasztalataik megosztásával. A visszajelzések szerint az elégedettségi kérdőívek alapján rendkívül pozitív volt a fogadtatás.

23.02.21 szemnapA Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya, EFOP pályázati támogatásával A korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért SZEM flashmob bonyolítására került sor Pécs keleten.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018