Programok

1A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya, EFOP pályázati támogatásával A korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért „Hűsítő dallamok” CINKE Nyári Fesztivál lebonyolítására került sor nyugdíjas otthonokban 2022 július 19-22-ig.

A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület „HerJóKa” – Harmóniát Erősítő Jószolgálati Karitatív - Programjának keretében indultak el esélyegyenlőségi kezdeményezések, melyek a CINKE – Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei - Program tagjaival kibővülve kulturális közösségépítéssel a hidat ívelnek az ifjú és a szenior korosztály közé. A projekt növeli az idősek aktivitását, bevonja őket az eseményeken keresztül az rendezvényekbe. A fesztivál 4 helyszínen zajlott pécsi szeretetotthonokban. A társadalmi felelősségvállalás jegyében részt vettek a szervezésben, bonyolításban önkéntes munkát végzők az egyesület részéről, az időskorú személyek ellátásában érintett szakemberek, demenciában szenvedő betegek, valamint gondozói, és az otthonok lakói.

Örömünkre szolgált az Integrált Szociális Intézmény Idősek Otthona és Nappali Klubja Zipernowszky utcai helyszínének jelentkezése, akik hallottak a sikeres projekteseményekről és meghívták az egyesületet az idősek aktivitását erősítő művészeti esemény tartására.

Az első fesztiválnap a Szent Lőrinc Gondozóotthonban került lebonyolításra. Az eseményt Várkonyi Judit moderálta, aki a CINKE Program aktív alkotója, önkéntese. A támogató, valamint a program előzményeinek bemutatását követően kezdődött a fesztivál, melyen gitárkísérettel; népdalokkal és a régi idők slágereivel lépett fel „Pötyi”, valamint – többek között saját gyűjtésű - virágénekekkel Boczán Béla. A zeneművek közös éneklésre buzdították a jelenlévőket. Mivel az otthon keresztény szellemiségű, Várkonyi Judit Szakály Éva: Alkudozás című vidám versével hozott jókedvet Istennel alkudozva a 100 éves korért, majd II. János Pál pápa imáját és egy Túrmezei Erzsébet versét olvasott fel, hogy színesítse a zenei programokat.

A rendezvény zárásaként az egyesület CINKE Programjának alkotóinak munkáiból álló CINKEfészek antológiát adott át az egyesület nevében a Gondozóotthon könyvtárának. Az otthon részéről és a gondozottak részéről is rendkívül pozitívan fogadták az egyesület önkénteseit és a produkciót. Az otthont képviselő személy tájékoztatást nyújtott arról, mennyire fontossá váltak a gondozottak életében az egyesület által prezentált projektesemények, - amit maguk a lakók is elmondtak a társadalmi segítő személyeknek – hogy milyen nagy örömmel készülődnek, és mennyire pozitív hatásúak az aktivitást segítő alkalmak. Várják vissza - amilyen hamar csak lehet - a szervezetet, mely bizonyítékul szolgál arra, hogy mekkora létjogosultsága van a hiánypótló kezdeményezésnek.

A második helyszín a Tüzér utcai szociális gondozóotthon, ahol a zömmel demenciával küzdő betegek hűs fák alatt készültek a szabadban megrendezésre kerülő rendezvényre. Ebben az otthonban Kis Varga István elnök úr moderálta a rendezvényt, aki folyamatosan megszólította a közönséget, így próbálta aktivitásra buzdítani őket. „Pötyi” magyar népdalokkal, a régi idők slágereivel, Boczán Béla – többek között saját gyűjtésű - virágénekekkel. Betekintést nyújtott az ócsárdi nóták gyűjtésébe, megemlítve az idős házaspárt, akik annak idején felénekelték egy kazettára a felbecsülhetetlen kincseket. Várkonyi Judit, - a CINKE Program kezdeteitől társadalmi segítőként közreműködik - e helyszínen is vidáman alkudozott a JóIstennel Szakály Éva versében. Sikerült többször is dalra fakasztani a nehéz helyzetben lévő gondozottakat, mely közös éneklés itt is bizonyította, mekkora érték számukra az egyesületi misszió.

Harmadik helyszín a komlói Szent Borbála Otthon volt, ahol – már ismerve az egyesület eseményeit - rendkívül izgatottan várták a fesztiválprogramot. A nagy meleg sem tudta távol tartani az otthon lakóit, így a hatalmas hőségben nagyon várták a hűsítő nyári dallamokat. A jóval hetvenen túli zenész, a komlói gyökerekkel büszkélkedő Csizmadia Sándor gitárral és szájharmonikával érkezett meg az önkéntesekkel. A gondozottak nagy örömmel kapcsolódtak be a programokba, énekkel, adomákkal, dalkérésekkel. Ebben az otthonban is volt egy aktív közreműködő: Appeshoffer Józsefné Sárika néni , aki egy Tóth Árpád verssel és Petőfi Sándor Fa leszek című alkotásával örvendeztette meg a nagyérdeműt, mely költeményeket fejből szavalta el. Jutalma egy CINKEfészek Antológia volt. A hölgy mielőtt az otthonba került sokat járt az egyesület által szervezett CINKE irodalmi programokra, ezért vállalkozott a versmondásra. A sok közös énekléssel, jó hangulatban zajló fesztiválnap jelentősen növelte az idősek aktivitását.

Negyedik helyszín az Integrált Szociális Intézmény Idősek Otthona és Nappali Klubja volt, a zenei csemegét Lakatos Mária (Pötyi) énekes-gitáros előadóművész szolgáltatta. A moderátor Kis-Varga István a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Elnöke, rajtuk kívül 2 önkéntes személy segítette az esemény lebonyolítását. Az Intézet rendezvénytermében már nagy lelkesedéssel várták az egyesület rendezvényét a nyugdíjasok. Kis Varga István elnök rövid bevezetőjében bemutatta a támogatót és a projekt állásáról is beszélt. Ezt követően a meglepetésvendég; Lakatos Mária „Pötyi” gitáros-énekes következett. A magas színvonalú zenei élmény emelte hangulatot, az idősek egyre aktívabban kapcsolódtak be az éneklésbe. Minden alkalmán lehetőséget biztosít az egyesület műsorában az idősek aktivizálódására is, így bíztatásra az otthon egy lakója, Recski Lajos bácsi adott elő egy székely aratóverset. Bátorságáért a CINKE fészek antológia verses kiadványát vehette át az egyesület elnökétől. Hogy ne csak férfi előadót hallhasson a közönség, Nemes Ernőné Erzsi néni is előadott egy saját költeményű verset, ami nagyon tetszett mindenkinek, jól megnevettette a jelenlévőket. Vicces verséért Ő is könyvjutalomban részesült. Pötyi szép gitárzenéjének hatására egyéni énekelőadásoknak lehettünk szem és fültanúi. Elsőként Rajnai Marika néni énekelte el a „tavaszi szél vizet áraszt” című dalt, majd Varga Dezsőné Marika néni adta elő az „Érik a szőlő” című éneket. Ők is átvehették elnöktől az impozáns kiadványt. A fesztiválnapon Pötyi ismételten előadott egy pár zeneszámot, melybe a közönség csoportos dalolással kapcsolódott be. Az előadás végeztével megállapítható volt, hogy az új helyszínen is nagyon lelkes, vidám és együttműködő lett a közönség a rendezvény hatására.

A helyszíneken a moderátorok minden alkalommal bemutatták az EFOP támogatással megvalósuló program történéseit, mely a korosztályok öntevékeny együttműködésére irányul. A fesztiválhelyszíneken a szervező egyesület a Támogatót kiemelten jelenítette meg. Mindegyik otthonban az együttműködtek a gondozókkal, ahol a jövőbeni tervek is terítékre kerültek. A műsorszámok között mindenütt aktív foglalkoztatással kerültek bevonásra az otthonok lakói, akik lelkesen, örömmel kapcsolódtak be énekkel, tapssal. A programokon tapasztalt lelkesedés végig fenntartott figyelem mellett megmaradt, és már a befejezéskor azt kérdezték, mikor jövünk legközelebb! Minden helyszínen jelezték, hogy mennyire boldoggá tette őket a kulturális jelenlét.  

A „Hűsítő dallamok” CINKE nyári fesztivál rendkívül sikeres volt, mely 205 fős részvétellel zajlott. Az otthonok dolgozói, az önkéntes munkát végzők, valamint a célközönség – a szenior és junior - korosztály egyaránt pozitívan ítélték meg az eseményeket, azok társadalmi jelentőségét, az idősek aktivitásának növelésében.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018