Programok

22.12.11 dravafokA Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya, EFOP pályázati támogatásával, A korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért a sokszínűség jegyében megvalósuló pályázatban Társadalmi Felelősségvállalás Fórum rendezvényt tartott egyik önkéntes csoportjánál, az ormánsági Gyermekmosoly Csoportnál, melynek témája „Fókuszban az önkéntesség” volt. A rendezvény Drávafokon a Művelődési Házban került megrendezésre.

A társadalmi felelősségvállalás, a fenntartható fejlődés, életmód, a környezeti, kulturális értékek és a jószolgálati tevékenységek mentén zajlik, melynek fontos része a gondoskodás üzenete. Ennek jegyében hosszú évek óta támogatja az egyesület a hátrányos helyzetű gyermekeket az Ormánságban, ahol kialakult a környékbeliekből egy önkéntes munkát végző jószolgálati csoport; a „Gyermekmosoly”, Csabai Zsuzsa vezetésével. E csoportban folyamatos a segítő tevékenység a helybeli rászoruló kisgyermekes családok számára.

Az egyesület több e családok segítésére szervezett rendezvényt követően, most az Ő közegükben, Drávafokon szervezte az adventi ünnepkörrel összekötve a Társadalmi Felelősségvállalás Fórumot.

E napon a megbeszélés folyt a helyi a támogatókkal és a helyi önkéntes tevékenységet végzőkkel került sor az éves munka kiértékelésére, a jövőbeni lehetőségek megtárgyalása mellett.

Az önkéntesség jegyében zajló fórumot a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke kiemelt figyelemmel kísérte, mely megfelelt az EFOP által támogatott pályázat gondolatainak, törekvéseinek. Súlyozottan véve az eddigi történéseket, kiemelten a Társadalmi Felelősségvállalási Fórum rendezvényre, mely alapvetően kapcsolódik a pályázat gondolatmenetéhez, céljához, a korosztályok öntevékeny együttgondolkodásának, öntevékenységének elősegítéséhez. Szó esett arról is, mennyire fontos a projekttel végzett tevékenység, mely felhívja a figyelmet az önkéntesség, a társadalmi munka, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő a fiatalokért való felelősségvállalás jelentőségére.

A fórumon továbbá az ismert járványhelyzet és az energiaválság nehézségei is ismertetésre kerültek, annak hatásai az egyes családok életére, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetűekre való befolyására. Ezért is tartotta fontosnak az egyesület a támogatók és a helyi önkéntes munkát végzők számára is emléklapok kiadását, hogy írott alapon, mások számára is látható legyen aktivitásuk és a társadalom érdekében tett törekvéseik elismerése. Legfőbb támogatói a programnak helyi polgármester Pálfy Tibor, a pécsi székhelyű Duna House Ingatlan Iroda, magánszemélyek, valamint a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület. Karácsony előtt élelmiszer is szerepelt a ruhanemű és használati tárgyak mellett támogatásképpen. Szóba kerültek a motivációk, kit mi motivál önkéntes tevékenységek végzésére, illetve támogatásra. A támogatók közül is többet felszólaltak. Fontos a jövőben is még több fiatal és idős személy bevonása az önkéntes munkába, valamint a köztük lévő hídépítés témaköre, hiszen a térség jelentős elmaradása is az ez iránti igényt feltételezi.

A fórum szakmai részét követően 27 csillogó szemű drávafoki óvodás vehette át a Mikulástól személyre szóló ajándékát. A sikeres rendezvényen több résztvevő is jelen volt, mint az aláírók, csak néhányuknak korábban el kellett mennie. Ennek következtében nem lehetett már a jelenléti ívet aláíratni, így a rendezvény csak az azt aláíró 46 fővel kerül elszámolásra.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018