Programok

23.02.21 szemnapA Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya, EFOP pályázati támogatásával A korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért SZEM flashmob bonyolítására került sor Pécs keleten.

A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Biztonság Programja e terület közbiztonságának javítása érdekében dolgozik, elsődlegesen információszolgáltatással. Ezen a tájékoztató eseményen közvélemény kutatással egybekötött flashmobon az önkéntesek a helyi lakosságot keresték fel, a Teleki Blanka Óvoda zebrájánál kialakult anomáliák tekintetében történt események újabb állásáról szóló hírekkel.

Az egyesületi közbiztonsági tevékenység célja a környezetben élő nyugdíjasok biztonságának megerősítése, valamint az ifjúság védelme, családok segítése. Ennek érdekében az elmúlt évben aláírásgyűjtést indított a szervezet a Teleki Blanka Óvoda környezetében lévő gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételéért - mely jelentős fogalomnövekedéssel járó csomóponttá változott az utóbbi időszakban -, a helyi lakosok és az érintett óvoda megkeresésére. Az Origó-Házban meghirdetett tájékoztató napokon a területi biztonságot érintő témakörök kerülnek terítékre a lakosok körében történő tájékoztatással. Ez alkalommal a gyalogátkelőhely biztonságossá tételére indított kezdeményezés megvalósulásához folytatott tevékenységről flashmobon számolt be a szervezet a lakosság felé. Tájékoztatásul közlésre került, hogy a rendőrség részéről a Közlekedési alosztály vezetője megerősítette, hogy az utóbbi időben a gyalogos átkelőhelyek veszélyeztetetté váltak, megnövekedett a balesetek, gázolások száma. A konkrét gyalogátkelőhely is érintett e tekintetben, mivel az úttest a 66-os számú főközlekedési útvonal, ezért bizonyos része a Közúti Igazgatósághoz, kapcsolódó részek Pécs Megye Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési Osztályához, illetve a BIOKOM Kft-hez tartoznak, pl. a járda. Ezen szervekkel történt folyamatos egyeztetések eredményeinek aktuális állásáról folyt a helyi lakosok tájékoztatása, az egyesület által eddig végzett munka eredményéről: az egyesület vállalta, hogy olyan feltűnő zászlókat készíttet, mely segíti az áthaladást. A BIOKOM részéről ígéret hangzott el, hogy 2023. első negyedévében kicseréli a gyenge, fehér fényű lámpákat, így az esti órákban megkülönböztetett szín segíti majd a gyalogátkelőhely láthatóságát.

A szervezet célja továbbá a gyalogátkelőhely piros színnel való felfestése, végül pedig közúti közlekedési lámpa kihelyezése. Ennek megvalósulásáig az egyesület folytatja érdekérvényesítő társadalmi tevékenységét.

A Pécsett, Meszes és Fehérhegy környékén szervezett SZEM akciónapok a helyi lakosság további öntevékenységre bíztatása céljából kerülnek megrendezésre.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018