Programok

23.02.28 kommunikacioAz Origó-Házban, az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott Korosztályok öntevékeny együttműködése projekt keretében a társadalmi felelősségvállalás jegyében tartott képzésén A kommunikáció alapjai kerültek megosztásra. A képzés az Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szervezésében zajlott.

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a kommunikáció alapvető elveit, legyenek képesek önálló, aktív, eredményes kommunikációra, ismerjék meg a kommunikáció fajtáit közötti lényeges különbségeket, értelmezni és kezelni tudják a kommunikációs térben zajló folyamatokat. A képzés célcsoportja azon önkéntes munkát végző személyek, akik számára fontos, hogy megismerjék a kommunikáció jelentőségét a mindennapi társas kapcsolatok alakulásában.

A résztvevőkkel ismertetésre került a kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamatok, osztályozási lehetőségei 2 órában. Ezt követően 3 órában a kommunikációs csatornák ismertetése zajlott, a verbális és nonverbális kommunikáció jellemzőinek ismertetésével. Elkülönítésre került az emberi - verbális kommunikáció, a nonverbális kommunikáció fogalma, jellemzői, és mindkettő funkciója. Ebédszünetet követő 3 órában a kommunikációs készségek fejlesztése került előtérbe, ennek szükségessége a mindennapi élet során, kiemelve az önkéntes tevékenységeket, bevonva a képzésben résztvevőket saját tapasztalataik megosztásán keresztül, akik rendkívül lelkesen kacsolódtak a képzésbe. A visszajelzések szerint az elégedettségi kérdőívek alapján rendkívül pozitív volt a fogadtatás.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018