Környezettudat

A Pécs-Baranyai Origó - Ház Egyesület munkáját mindig a környezettudatosság szem előtt tartásával végezte. Ezen tevékenységen belül működött a kezdeti években a Környezettudatos Csoport, mely különböző szakmai előadásokkal, hulladékgyűjtési akciók szervezésével végzete munkáját az Öntevékeny Keleti Városrész területén. Későbbiekben a programok egyre sűrűsödtek, lakossági akciókat, fórumokat szerveztünk, környezettudatos napokat és "Tegyük tisztába magunkat" megszólítással környezettisztasági akciókat bonyolítottunk le. A környezettudatosság terén végzett civil tevékenységünk eredményeképpen eljutottunk odáig, hogy országosan elsők között Civil Zöld - Pont Tájékoztató Irodát avattunk 2007. májusában, az Origó - Házban.
Az iroda működésével elősegíti a lakosság számára az ügyes-bajos gondjaikban való eligazodást. Tájékoztatást kaphatnak arról, milyen problémával kihez kell fordulniuk, kik az illetékesek egy-egy égetés, illegális hulladéklerakás vagy akár építési törmelék elszállításának ügyében. Az iroda csak tájékoztatást nyújt és a környezettudatosságot elősegítő szórólapokat, tájékoztató anyagokat biztosít. A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésében is élen járunk. Az Origó - Házban figyelmet fordítunk a Jeles Napok megünneplésére, valamint a veszélyes- és egyéb hulladékgyűjtési akciókra. Évente újra mozgósítjuk a lakosságot az ÁNTSZParlagfű mentes Magyarországért akcióprogramjához való csatlakozásra. A parlagfű mentesítés közügy, nagyon komoly tüneteket okozhat pl. allergiások tekintetében! Foglalkozunk a környezetszennyezés hatásainak ismertetésével. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló (alternatív) energiaforrások népszerűsítésére az Origó - Házban. Ezzel kapcsolatosan partnerszervezetekkel létrehoztunk egy civil hálózatot is CIVILÉSZ néven, mely több régió környezetvédő szervezetinek részvételével alakult meg nálunk. Ezen hálózaton belül segíteni tudjuk egymás szervezeteit abban, hogy az egy témára erőteljesebben szakosodott szervezet információit megosztja a többiekkel, így a lakossági tájékoztatás még szélesebb körben lesz megoldható.

HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, HASZNOSÍTÁSA

Hulladék: Hulladékok azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, gyárak, mezőgazdaság stb.) haszontalanná váltak, de anyag fajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók.

Szemét: Haszontalanná vált, olyan anyagok, amelyeket nem tudunk, vagy nem akarunk tovább használni, a gazdaság körforgásából kikerülő, általában vegyesen tárolt anyagok. Pécsett összesen évente 380000 tonna települési szilárd hulladék keletkezik.

A háztartási hulladékok az emberi tevékenység eredményeként keletkeznek az élet minden területén. A hulladék a megvásárolt termékkel kerül be a háztartásba. A háztartási hulladék egyrészt tehát a termékek elhasználódásából, másrészt pedig a termékek csomagolásának feleslegessé válása révén keletkeznek.

Hulladékok csoportosítása

- Szervetlen hulladék - Szelektíven gyűjthető:

1. Műanyag palack,
2. Fehér, zöld és barna italos üveg,
3. Befőttes és lekváros üveg,
4. Többrétegű italos doboz,
5. Műanyag flakonok,
6. Joghurtos-, vajas-, tejfölös doboz kimosva.

- Szerves hulladékok - Szelektíven gyűjthető:

1. Csomagolópapír,
2. Iroda- és géppapír,
3. Kartondoboz,
4. Újságpapír.

- Komposztálható:

Zöldség-, gyümölcsdarabok, összetört tojáshéj, kávézacc, teafű, avar, levágott fű, faágak, összeaprított ágnyesedék.

- Nem komposztálható:

Ételmaradék, toll, emberi haj, állatszőr, alom, dió- és gesztenyefalevél, fagyapot, hamu.

- Veszélyes hulladékok:

Lejárt szavatosságú gyógyszerek, szárazelemek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt akkumulátorok, használt hűtőberendezések, takarítószerek, festékek és azok csomagolása, elektronikai cikkek, használt étolaj, leselejtezett számítógép.

A szelektív hulladékgyűjtés célja:

1. A lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
2. A másodnyersanyagok (pl.: papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a primer erőforrások (pl.: fa) kímélése.
3. Környezetünk védelme, terhelésének és szennyezettségének csökkentése.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS HATÁSAIRÓL

A környezetszennyezés hatásai megjelennek az éghajlatváltozásban, a természeti katasztrófákban, az állatvilágban, valamint az emberekre gyakorolt hatásában.

Ha tovább folytatódik a környezetszennyezés, illetve a tendencia, akkor az éghajlatváltozás legnagyobb veszélye a globális felmelegedés, mely nemcsak környezeti, hanem ökológiai katasztrófákhoz vezethet, mely egyben súlyos társadalmi problémákat is felvet. Az Amazonastól a Himalájáig a világ tíz természeti csodája néz szembe a pusztulással, ha a klímaváltozás a jelenlegi ütemben folytatódik. Továbbá jelentősen befolyásolja majd bolygónk éghajlatát az ózonlyuk 21. század második felére prognosztizált bezárulása, állítják a folyamatot tanulmányozó klimatológusok.

A természeti környezetet napjainkra az ember technikai tudásával leigázta, erőit kiaknázza, kincseit értelmetlenül pusztítja. Az iparolyan termékeket állít elő, amelyek többé-kevésbé a javunkat szolgálják. A gyártási folyamat azonban többnyire szennyezi a levegőt, a vizet és a talajt.

Az élethez elengedhetetlenül szükséges a tiszta levegő. Leggyakoribb és legjelentősebb szennyezőanyag a freon, amelyet korábban a hűtőszekrények gyártásakor, valamint az aeroszolos termékeknél sikerrel alkalmaztak. Később derült csak ki, hogy a freon a légkörbe kerülve elvékonyítja az ózonréteget, ennek következtében fokozottan ki vagyunk téve a napsugárzás káros hatásainak. Másik komoly probléma a radioaktív sugárzás, mely több nemzedék, generáció életét és egészségét veszélyezteti – elsősorban az osztódó szöveti sejtek, és az ivarsejtek a legérzékenyebbek. Az örökítő anyag károsodása következtében a leszármazottakban jönnek létre rendellenességek – megnő a torzszülöttek, rákbetegségek gyakorisága. Igen jelentős probléma – főként a nagyvárosokban a szmog, mely kedvezőtlen meteorológiai és szennyezési körülmények között jön létre – füsttel telített köd alakul ki. A természeti környezet másik legfontosabb eleme a víz. Ha a természetes vizeket szerves és szervetlen anyagokkal túlterhelik, az algák elszaporodnak, a vízi szervezetek kipusztulnak, és az élő víz holt vízzé válik. Nagyon jó példa a vízszennyezés következményeire a Tiszát terhelő többszörös vegyi szennyezés, ami totális természeti katasztrófát okozott. A természeti környezet harmadik fontos alapeleme a talaj. Védelmében elsődleges feladat a hulladékok kezelése, ellenkező esetben az ivóvíz készlet és a levegő is szennyeződik.

A globális felmelegedés következtében olvad a sarkvidék, a jegesmedvék otthona. Megmentésükért és a klímaváltozás lassításáért különleges eszközt vetett be a WWF: jegesmedve bocsoknak keresnek "virtuális" örökbefogadó szülőket. 50 magyar állatvédő csatlakozott egy zajos, de békés páneurópai tüntetéshez Brüsszelben, melynek célja a bébi fókák megmentése. A nemzetközi demonstráció a fókából készült termékek import tilalmát kérte az Európai Bizottságtól.
Fontos tenni valamit környezetünk megóvása érdekében: környezettudatos életmód kialakításával és
pl. megújuló energiák használatával. Egyik partner szervezetünkkel, a Pangea Egyesülettel közösen szerveztünk "Széllel szemben" címmel konferenciát Pénzesgyőrben. Az Origó - Házban a GreenPeace képviselőinek-, helyi szaktekintélyeknek és a lakosságnak fórumot biztosítottunk az alternatív energiaforrások témakörében. Megújuló energiaforrások közül bővebb információ található Egyesületünk Párbeszéd c. lapjának akár elektronikus formájában is: szélenergia - 2. szám; napenergia - 3. szám; geotermikus energia - 4. szám; biomassza - 5. szám.

Egyesületünk, jelentős figyelmet fordít a környezettudatosságra. Civil Zöld - Pont Tájékoztató Irodánkban továbbra is várjuk Önöket.

 

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018