Biztonság

bizt.1Jelenleg még nem sikerült pontosan meghatározni, hogy mit is jelent a Biztonság egyik alapelve, a Közbiztonság! Az biztos, hogy nagyon tág határai vannak és nagyon sok mindent foglal magában. A legjobban talán a közállapot szóval definiálhatjuk. Vannak, akik az alábbiakat gondolják róla - Kollektív társadalmi termék, amely

- az állami és önkormányzati szervek intézkedéseiből,
- az egyének és közösségek tevékenységéből,
- a polgárok önvédelmi képességeinek, és
- vállalkozói piac szolgáltatásainak együtteséből alakul ki.

A közbiztonság megteremtése, fenntartása, nem csak a rendőrség feladata, hanem többek között az állampolgároké is! Rendszerváltás után önszerveződéssel, szervezetek, egyesületek jöttek létre. Az önkéntesek, a közösségek biztonsága érdekében ingyen, szabadidejük feláldozásával végzik munkájukat (például a polgárőrök, városőrség, faluőrség, stb.). A közbiztonságunkért magunknak is tenni kell.

A jog nem ismerése senkit sem mentesít a jogsértés elkövetése után a felelősségre vonás alól.

Nyilvánvalóan másként ítéli meg a közbiztonságot az, akit valamilyen jogsértés ért (feltörték a lakását, hétvégi házát, elloptak tőle valamit) és nyilván mást jelent a bűnelkövetőnek is. A közbiztonság hiánya csak korlátlan számú bűncselekmények elkövetéséhez, valamint teljes káoszhoz vezethet! A fenti gondolatmenetet folytatva a közbiztonság teljesen mást jelent egy olyan személy számára is, aki "csak" a televízióból, esetleg újságból értesült valamilyen eseményről. A Rendőrkapitányságokon olyan bűnmegelőzési csoportok működnek, akik az érdeklődőknek, oda betérőknek tanácsadással és problémájuk megoldásához hasznos információkkal szolgálnak. A csoportoknak különböző - a korosztályoknak megfelelő – programjaik vannak.

ÖSSZEFOGÁS

bizt.2A Pécs Keleti városrészben lévő bűnözések arányszáma, illetve az itt élők szubjektív biztonságérzetének csökkenése hívta életre a lakossági civil együttműködés kezdeményezését a Pécs Baranyai Rendőr Főkapitánysággal és az Origó - Ház Egyesülettel közösen.

Az Origó - Ház Egyesület szerepe jelentősnek tekinthető a Pécs Keleti városrészében.

Konkrét gyakorlati lépései a keleti városrész területén a Pécsi Rendőr Főkapitánysággal az alábbi pontokba foglalhatók össze: Közbiztonsági Akadémia sorozat lakosság számára, Közbiztonsági Hét a 7 akció - egy hetes rendezvénysorozat, valamint Közlekedési Akadémia, a SZEM Mozgalom népszerűsítése, Közbiztonsági Road Show. A programok Nagy Ferenc és meghívott szakértők közreműködésével történtek.

- A Polgári Közbiztonsági Akadémia során a közbiztonsághoz, a szubjektív biztonságérzethez kapcsolódó fogalmak, szerepek és feladatok, valamint a közlekedéssel kapcsolatos jogsértések minél szélesebb körben történő megismertetése és a közlekedési kultúra javításának lehetőségei és irányai voltak célként deklarálva.

- Közbiztonsági Hét a 7 akciónk keretében közös járőrözési akció és kutyás bemutató volt, valamint ezzel kapcsolatos játékos feladat, azaz totó kitöltése került lebonyolításra, a keleti városrész iskoláinak bevonásával egy teljes héten keresztül.

- Közlekedési Akadémiánk főbb témakörei a következőképpen alakultak: KRESZ szabálymódosítások, büntetőpontrendszer, helyszínbírságolás változásai, balesetek, disco balesetek bekövetkezésének okai, drogellenesség, tennivalók baleset esetén, valamint a rendőrségi eljárások ismertetései. Az Origó - Házban szervezett akadémiák teljesen ingyenesek voltak, ami lehetővé tette azt, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek.

- SZEM - Szomszédok Egymásért Mozgalom.

Az Origó - Ház Egyesület fontosnak tartja a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítését is, mely egy olyan társadalmi programot jelent, ahol az emberek összefognak a lakóközösségben előforduló jogsértések megelőzése, korlátozása, illetve a biztonságos életkörülmények kialakítása érdekében. A program lényege abban rejlik, hogy a szomszédok figyeljenek lakókörnyezetükre, egymásra és amennyiben bármilyen "gyanús idegent" illetve nem megszokott jelenséget észlelnek, akkor azt jelezzék a SZEM Mozgalom kijelölt pontján az Origó - Házban. Itt a kollégák nyilvántartják és továbbítják az információkat a Gyárvárosi Rendőrkapitányságra. A Program nem igényel anyagi befektetést, szervezet átalakítást, csak szemléletváltozást, és némi aktivitást. - Közbiztonsági Road Show. A fiatalabb generáció számára is fontosnak tartottuk a közbiztonsággal való ismerkedést, ezért a rendőrséggel közösen a lakosságnak, valamint az általános iskola alsó és felső tagozatosainak Közbiztonsági Road - Show-t szerveztünk. Ennek keretében tájékoztató kisfilmeket nézhettek, szóróanyagokat kaptak az érdeklődők. Gyakorlati bemutatókon keresztül érezhették és tapasztalhatták meg a közlekedésbiztonság, valamint a vagyonbiztonság tekintetében a jelenlegi technikai lehetőséget. Egyesületünk folyamatos közbiztonsági programok, rendezvények szervezése által igyekszik a városrész közbiztonságát erősíteni, illetve ösztönözni az együttműködést a hatóságokkal és a lakossággal. A hatékony közbiztonság megvalósítása érdekében Hegyőrséget szervezünk. A keleti városrész biztonsága ezekkel az alulról jövő kezdeményezésekkel fokozatosan javuló tendenciát mutat, ennek érdekében a jövőben is folyamatos akciókat tervezünk a lakosok komfortérzetének javulása érdekében.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018