Kultúra archívum

 

Arany pillanatok…

CINKE Irodalmi Klub

Évek óta nagyszerűen működő CINKE Program tagságában felvetődött az igény, egy szakmai, irodalmi műhely elindítása iránt. A klubban lehetne ütköztetni véleményeket, itt helye van jobbító szándékú kritikák megfogalmazásának, szakmai beszélgetéseknek, elemzéseknek, tapasztalatcserének a minél magasabb szintű irodalmi munka érdekében.

20.01.27 bajuszArany pillanatok című sorozatunknak, Bajusz József a CINKE program rangidőse volt a vendége még 2015 májusában. Az akkori beszélgetésen Tánczos András és Palotás Károly vett részt. A beszélgetés előtt néhány héttel vehettünk részt Józsi bácsi önálló bemutatkozásán, ami szintén az Origó-Házban került megrendezésre. A rengeteg együtt töltött CINKE programon és természetesen az önálló esten sem tagadta meg magát az irodalmár, és több, keményen megfogalmazott politikai töltetű verset is előadott. Adva volt tehát az első kérdés, mely a politikai indíttatású versek hátterére volt kíváncsi. A válasz 60 évvel korábbi időszakra repített vissza minket.

APDC0309Régiónk, és szűkebb környezetünk is ezer szállal kötődött és a mai napig kötődik a bányászathoz. A termelés megszűnése fájó sebet, és az óta is tátongó űrt hagyott maga mögött. Szinte minden családban van olyan, aki valamilyen formában kapcsolódik a bányászathoz. Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti, hogy megőrizze, feltárja és közkincsé tegye a bányászathoz kapcsolódó emlékeket, értékeket, fellelhető kincseket.

E tevékenység keretében már második alkalommal rendezzük meg a Pécsi Bányász Pikniket, ahol veterán barátainkkal töltünk el egy nagyszerű délutánt.

Az idei Piknik, szorosan kapcsolódott a XI. Komlói Bányász Találkozó rendezvénysorozathoz, melyet másnap rendeztek meg. Programunk az „Újra jó együtt” hagyományőrző közösség találkozó alcímet kapta, jelezve az összejövetel szellemiségét.

A meghirdetett időpontra szép számmal megjelentek a meghívottak, akik örömmel üdvözölték egymást. Jóízű beszélgetés, anekdotázás alakult ki, melyhez aláfestést Pötyi gitárjátéka jelentette.

A „hivatalos” program indításaként a Bányász Himnusz dallamai csendültek fel, és mindenki felállva énekkel csatlakozott hozzá.

orcsik 152A forró nyári napokhoz stílszerűen csatlakozva, egy ismert pécsi író, Orcsik Ferenc, „Pokol tüzében égve” című most megjelent kötetének a bemutatójára voltak hivatalosak az irodalomkedvelők az Origó-Ház CINKE Irodalmi műhelyébe csütörtök délután.
A meghívóban a CINKE Program művészeit, egy órás kis verselésre invitáltuk, mintegy felvezetésként a nehezebb fajsúlyú téma elé. A korai időpont ellenére szép számmal összegyűltek művészeink, és egy igazán színes pörgős, beszélgetéssel, hozzászólásokkal tarkított irodalmi órát rittyentettek. Az élő műsor béklyói nem kötötték az előadókat, ezért szabadabban adhatták elő saját, vagy hozott alkotásaikat. Az irodalmi Kávéházban Várkonyi Judit vezetése és irányítása alatt egymás után ragadtak mikrofont a jelenlévők.

„Baranja-Baranya, határtalan kapcsolatok közös értékeinkért…”
Nemzetközi összefogás, társadalmi felelősségvállalás, magyarságtudat.

1A 2018-as évben a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma és a Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott, eredményes NEA-TF-18-SZ-0433 számú pályázat megvalósításával országhatárokat is átlépve, sikeres tevékenységet folytattunk a „Baranja-Baranya, határtalan kapcsolatok közös értékeinkért…” programban a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a határon túli magyarság szellemi gyarapodásához, a magyar anyanyelv és kultúra megőrzése által is hozzájárulva, az anyaországgal való és egymás közötti kapcsolattartás megerősödéséhez. Több kulturális és civil érdekérvényesítő eseményt bonyolítottunk Pélmonostoron és Pécsett, az anyanyelv megőrzésének eszközeként a CINKE – Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei - Program művészeti bemutatójával színesítve. A civil kezdeményezéssel alakult Baranyai Kultúráért Vándordíjas CINKE Program nemzetközi elismerését, töretlen sikerét a kultúra népcsoportoktól, nemzetiségektől való függetlensége adja. Az események országos és nemzetközi tagok részvételével zajlottak. A jószolgálati tevékenységek tapasztalatai mellett kölcsönös csere-rendszert alakítunk a rászorulók segítésére.

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018